^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Fisketider og fangstkvoter 2018.

Fisketider og fangstkvoter for elvene i Årgårdsvassdraget 2018:

05.07.18: Det har vært møte i Lakserådet ang. utvidelse av fisketider i elvene. Alle de fire lakseførende elvene i Årgårdsvassdraget (Austerelva, Ferja, Øyensåa og Årgårdselva) samt  Oksdølelva  har fått utvidet fisketid til fram 31. august 2018

Med fangstkvote menes antall fisk pr. fisker pr. døgn.

Austerelva: 15.juni - 31. august          2 laks og 1 sjøørret   

Ferga:          15.juni - 31. august         2 laks og 1 sjøørret

Oksdølelva:   1.juni - 31. august         2 laks og 1 sjøørret 

Årgårdselva:  1.juni - 31. august        3 laks og 1 sjøørret

Øyensåa:         1.juni - 31.august        3 laks og 1 sjøørret

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.