^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Utvidet fisketid i Årgårdsvassdraget 2018

Etter møte i Lakserådet 05.07.2018 ble det gitt utvidet fisketid fram til 31. august 2018 i lakseførende elver (Austerelva, Ferja, Årgårdselva Øyensåa) i Årgårdsvassdraget samt Oksdølelva i Namdalseid Kommune.

Nytt om fangstregistrering.

Om fangstregistrering:

Til fiskere, grunneiere og andre som registrer fangst: I dag har det kommet to nye varianter av fisk som skal registreres på Laksebørsen.

Det gjelder Pukkellaks / Russerlaks og Regnbueørret. Disse må spesifiseres ved innmelding til grunneier / laksebørsen.

Montering av teller

Lakstelleren ble montert 13. mai.

Laksen har såvidt begynt å gå opp i vassdraget, 

Oteren er en luring, den har starta sesongen allerede..... 

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.