^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Utvidet fisketid i Austerelva, Ferja og Oksdølelva.

Den 24.06.2015 ble det avholdt møte i Lyngenfjorden Lakseråd. En av sakene på møtet var å foreta midtveisevaluering av fiskeoppgang og fiske i 2015 i de elvene som er representert i området. 

Vedtak:

I sesongen 2015, siden åpning den 15.06 og fram til 24.06 er det fisket lite i Ferga Austerelva og Oksdølelva. Liten interesse for fiske skyldes mest sannsynlig ugunstige vannforhold (flom og lav temperatur) den første uken etter at elvene ble åpnet for fiske. Det er litt usikkert når det gjelder oppgang i Austerelva, Ferga og Oksdølelva. I og med at det er fisket lite i disse elvene (dårlig kortsalg), vurderes fisketiden i disse elvene, om eventuell stenging, på nytt ved utgangen av juli.

Med bakgrunn i beskrevet midtveisevaluering og Miljødirektoratets retningslinjer for midtveisevaluering av fisketider, vedtok elveeierrepresentantene i lakserådet å utvide fisketiden (inntil ny vurdering er gjort) for 2015 med 1 måned i elvene Austerelva, Ferga og Oksdølelva i Namdalseid Kommune, samt Aursunda og Bogna i Namsos kommune.

 

 

 

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.