^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Velkommen

 

Velkommen til Årgårdselva, Øyensåa, Ferja, Austerelva og Oksdølelva. 

Namdalseid Elverierlag har gleden av å introdusere vår nye hjemmeside med “alt” om Årgårdsvassdraget. Årgårdsvassdraget ligger i Namdalseid Kommune i Nord-Trøndelag fylke. Vassdraget er sammensatt av Øyensåa, Årgårdselva, Ferja og Austerelva, fire om lag jevnstore vassdrag. Disse løper sammen ca 6 km før utløp i Lyngenfjorden, en fjordarm på sørsiden av Namsenfjorden. Årgårdselva er navnet på den nederste elvestrekningen i vassdraget. Årgårdsvassdraget har et totalt nedslagsfelt på 543 km2, og ble varig vernet mot kraftutbygging i 1993.

Årgårdselva går fra samløpet mellom Ferja og Øyensåa (Ferg-kjeften) til sjøen ved Sjøåsen.  1,5 km etter samløpet renner Austerelva ut i Årgårdselva. Av den 6 km lange elva er 4 km påvirket av flo og fjære.

Fisketid i Årgårdselva i 2018: 01.juni - 15.august. Eventuell forlengelse av fiskesesongen bestemmes etter evalueringsmøte tidlig i juli. Døgnkvote: 3 laks og 1 sjøørret

Øyensåa springer ut fra Øyungen og renner 6,3 km ned til samløpet med Ferja og Årgårdselva. Elva er stri med noen rolige kulper. 4,8 km ned i elva ligger Berrefossen med laksetrapp og laksteller. Øyensåa er lakseførende til Øyungen. Nedslagsfeltet er på ca. 255 km2.

Fisketid i Øyensåa i 2018: 01.juni - 31.august. Døgnkvote: 3 laks og 1 sjøørret.

Ferja springer ut fra Langvatnet i Verran kommune. Ferja er lakseførende opp til Dølfossen som ligger 18 km opp i elva. Ferja flyter langsomt med noen kulper, og for det meste omgitt av utmark. Den har enkelte steder gravd seg ned og har bratte elvebredder.  Nedslagsfeltet er på 123 km2.

Fisketid i Ferja 2018: 15.juni - 15.juli. Eventuell forlengelse av fiskesesongen bestemmes etter et evalueringsmøte tidlig i juli. Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret.

Austerelva har sitt utspring fra Kvinnvatnet i Steinkjer kommune. Laksen går opp til Svefossen, som ligger 19 km oppe i den 25 km lange elva. Den har både rolige partier og partier med stryk. Fra Derås og nedover er elva stort sett omgitt av dyrket mark. Nedslagsfeltet er på 119 km2.

Fisketid i Austerelva i 2018: 15.juni - 15. juli. Eventuell forlengelse av fiskesesongen bestemmes etter et evalueringsmøte tidlig i juli. Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret.

Oksdølelva er ei 7 km lang, rolig elv med mange kulper og et par fosser. Den er ikke en del av Årgårdsvassdraget, men ligger i naturskjønne omgivelser i Namdalseid Kommune. Elva munner ut i Namsenfjorden og har en god bestand av laks og sjøørret. Største laksen som er tatt i elva veide 12 kilo, mens laks på opptil 6 - 7 kg er godt mulig. Du kan fiske med sluk, mark og flue, men det er ikke lov til å bruke sluk og søkke i Lissfossen og Storfossen.

Fisketid i Oksdølelva i 2018: 01. juni - 31. juli. Eventuell forlengelse av fiskesesongen bestemmes etter et evalueringsmøte tidlig i juli. Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.